துணை 4m SUV விற்பனை ஜனவரி 2023

துணை-4m UV/கிராஸ்ஓவர் பிரிவில் விற்பனையானது ஜனவரி 2023 இல் YoY மற்றும் MoM அடிப்படையில் அதிகரித்தது

டாடா நெக்ஸான் விற்பனை
படம் – சுப்ரத் டேஷ்

இந்தியாவில் எஸ்யூவி விற்பனை அதிகரித்து வருகிறது. முந்தைய இடுகைகளில், காம்பாக்ட் SUV விற்பனை (Creta, Seltos, Grand Vitara, Kushaq போன்றவை) பற்றி விவாதித்தோம். இந்த இடுகையில், துணை 4 மீட்டர் பிரிவில் வரும் சப்-காம்பாக்ட் SUVகளைப் பற்றி பார்ப்போம். ஜனவரி 2022 இல் விற்பனை செய்யப்பட்ட 56,187 யூனிட்களை விட 5.80 சதவீதம் அதிகரித்து ஜனவரி 2023 இல் இந்தப் பிரிவில் மொத்த விற்பனை 59,444 யூனிட்களாக இருந்தது. இது டிசம்பர் 2022 இல் விற்கப்பட்ட 46,635 யூனிட்களை விட 27.47 சதவீத வளர்ச்சியாகும்.

இந்தப் பட்டியலில் டாடா நெக்ஸான் 26.19 சதவீத சந்தைப் பங்குடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. கடந்த மாதத்தில் விற்பனை 15,567 யூனிட்களாக இருந்தது, ஜனவரி 2022 இல் விற்கப்பட்ட 13,816 யூனிட்களை விட 12.67 சதவீதம் அதிகமாகும். MoM விற்பனை 2022 டிச. 2022 இல் விற்கப்பட்ட 12,053 யூனிட்களை விட 29.15 சதவீதம் மேம்பட்டுள்ளது. ஜனவரி-டிசம்பர் 2022 காலகட்டத்தில் 1,68,278 யூனிட்கள் விற்பனையாகி, மாத சராசரி 14,023 யூனிட்கள்.

துணை 4m SUV விற்பனை ஜனவரி 2023

2வது இடத்தில் மாருதி பிரெஸ்ஸா இருந்தது. ஜனவரி 2022 இல் விற்பனை செய்யப்பட்ட 9,576 யூனிட்களில் இருந்து ஜனவரி 2023 இல் விற்பனை 49.95 சதவீதம் அதிகரித்து 14,359 யூனிட்களாக உயர்ந்துள்ளது. டிசம்பர் 2022 இல் விற்பனை செய்யப்பட்ட 11,200 யூனிட்களுடன் ஒப்பிடும்போது இது 28.21 சதவீத MoM வளர்ச்சியாகும்.

ஜனவரி 2023 இல் ஹூண்டாய் வென்யூவின் விற்பனை வளர்ச்சி குறைந்துள்ளது ஹூண்டாய் வென்யூ புதிய அம்சங்களுடன் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

துணை 4m SUV விற்பனை ஜனவரி 2023 மற்றும் ஜனவரி 2022 - ஆண்டு பகுப்பாய்வு
துணை 4m SUV விற்பனை ஜனவரி 2023 மற்றும் ஜனவரி 2022 – ஆண்டு பகுப்பாய்வு

Kia Sonet கடந்த மாதம் 4வது சிறந்த விற்பனையான துணை-4m UV ஆனது. ஜனவரி 2022 இல் விற்பனை செய்யப்பட்ட 6,904 யூனிட்களில் இருந்து 33.99 சதவீதம் அதிகரித்து 9,251 யூனிட்கள் விற்பனையானது. டிசம்பர் 2022 இல் விற்பனை செய்யப்பட்ட 5,772 யூனிட்களில் இருந்து 60.27 சதவீத MoM வளர்ச்சியும் இருந்தது. ஒன்றாக, வென்யூ + சோனெட் விற்பனை ஜனவரி 23 இல் 19,989 200 ஆக இருந்தது.

துணை 4m SUV விற்பனை MoM பகுப்பாய்வு

2023 ஜனவரியில் மஹிந்திரா XUV300க்கான YOY மற்றும் MoM வளர்ச்சி முறையே 18.46 சதவீதம் மற்றும் 11.13 சதவீதமாக இருந்தது. கடந்த மாதம் 5,390 யூனிட்கள் விற்பனையானது, ஜனவரி 2022ல் விற்பனை செய்யப்பட்ட 4,550 யூனிட்களில் இருந்து அதிகரித்து, டிசம்பர் 2022ல் விற்பனை 4,850 ஆக இருந்தது. XUV300 தற்போது 9.07 சதவீத சந்தைப் பங்கைக் கொண்டுள்ளது.

நிசான் மேக்னைட் விற்பனை 26.76 சதவீதம் குறைந்து 2,803 யூனிட்டுகளாக உள்ளது, இது ஜனவரி 2022 இல் விற்கப்பட்ட 3,827 யூனிட்களில் இருந்து குறைந்துள்ளது. இருப்பினும், டிசம்பர் 2022 இல் விற்கப்பட்ட 2,020 யூனிட்களுடன் ஒப்பிடும்போது இது 38.76 சதவீத MoM வளர்ச்சியுடன் ஒப்பிடும்போது எண்ணிக்கையை உருவாக்கியது.

துணை 4m SUV விற்பனை ஜனவரி 2023 மற்றும் டிசம்பர் 2022 - MoM பகுப்பாய்வு
துணை 4m SUV விற்பனை ஜனவரி 2023 மற்றும் டிசம்பர் 2022 – MoM பகுப்பாய்வு

Renault Kiger மற்றும் Honda WR-V ஆகிய இரண்டின் விற்பனை வளர்ச்சி குறைந்துள்ளது. Kiger விற்பனை ஆண்டுக்கு 62.23 சதவீதம் மற்றும் MoM 44.99 சதவீதம் குறைந்து 1,153 அலகுகளாக உள்ளது. WR-V விற்பனை 62.96 சதவீதம் மற்றும் 49.03 சதவீதம் அம்மா விற்பனையானது வெறும் 183 அலகுகளாக குறைந்துள்ளது. 2023 Renault Kiger மேம்படுத்தப்பட்ட அம்சங்களுடன் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

%d bloggers like this: